Hoạt động vui chơi 6 tháng đầu năm 2020

Như thường lệ hàng năm, Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK tổ chức sự kiện nghỉ ngơi cho toàn bộ cán bộ nhân viên khối văn phòng tại bãi biển khu 295 Đồ Sơn – Hải Phòng. Mọi người tham gia các hoạt động vui chơi vận động thể thao, bóng đá, bóng truyền, các hoạt động tắm biển, văn nghệ.