Kỷ niệm 16 năm thành lập công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK

Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK (HTK) được thành lập từ tháng 12/04/2002 có trụ sở chính tại số 341 Đà Nẵng – quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng.

Từ khi thành lập đến nay, HTK luôn không ngừng nỗ lực mở rộng, phát triển và đổi mới đội tàu. Đội tàu hiện tại của HTK hiện nay gồm 12 tàu từ 3.000DWT cho đến 32.500DWT hoạt động với cấp không hạn chế trên các tuyến trong nước và quốc tế.

Trong buổi kỷ niệm ngày thành lập Công ty, Ban lãnh đạo Công ty gặp mặt tặng hoa Giám đốc và buổi tọa đàm.