Ngày 17-3-2020, thêm 9 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng ủng hộ 3,16 tỷ đồng phòng, chống COVID-19

Thực hiện lời kêu gọi của Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về đóng góp nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố, trong 2 ngày 16 và 17-3, nhiều doanh nghiệp ủng hộ tiền và hỗ trợ lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Cụ thể ngày 17-3 với các đơn vị ủng hộ như sau:

1- Công ty CP Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ: 2 tỷ đồng

2- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng: 300 triệu đồng

3- Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng : 300 triệu đồng

4- Công ty TNHH Vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK: 200 triệu đồng

5- Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng: 100 triệu đồng

 

6- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng: 100 triệu đồng

7- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng: 100 triệu đồng

8- Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng: 30 triệu đồng

9- Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng: 30 triệu đồng

Các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài thành phố có nguyện vọng ủng hộ, đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xin liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, địa chỉ số 51 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (qua đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, số điện thoại: 0915176202; hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, số tài khoản 3761.0.1003001.91049 Kho bạc Nhà nước Hải Phòng).

Nguồn: https://thanhphohaiphong.gov.vn