NYK đóng con tàu chở hàng rời cỡ lớn đầu tiên sử dụng nhiêu liệu khí đốt tự nhiên hóa lỏng

NYK đã ký hợp vận chuyển dài hạn liên tiếp (CVC) với JFE Steel Corporation cho con tàu hàng rời cỡ lớn đóng mới sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng. Đây sẽ là con tàu hàng rời cỡ lớn  đầu tiên sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng do NYK đóng. Theo kế hoạch tàu sẽ được bàn giao vào đầu năm 2024 và chuyên chở hàng Than & Quặng sát cho JFE ở khu vực Thái Bình Dương.

Con tàu này sẽ được trang bị Động cơ Diesel chậm tốc nhiên liệu kép hiện đại của WinGD (tức động cơ diesel X-DF 2.0) và phù hợp với các quy định kiểm soát phát thải Oxít Nitơ (NOx) của IMO (Mức độ III).

Con tàu này sẽ gần như không thải ra ôxít lưu huỳnh (SOx), giảm NOx hơn 85% và giảm carbon dioxide (CO2) hơn 25-30% so với các tàu chạy bằng dầu nặng thông thường. Ngoài ra, do đã xem xét kỹ lưỡng việc trang bị và bố trí bồn chứa nhiên liệu LNG và hệ thống cung cấp nhiên liệu LNG, con tàu này sẽ duy trì khối lượng và dung tích xếp hàng tương tự các tàu chở hàng rời thông thường có cùng kích thước mặc dù trọng lượng thiết bị bổ sung tăng lên.

NYK sẽ chuẩn bị hệ thông kho chứa liệu LNG cùng với thời gian giao tàu, dự kiến nhiên liệu LNG sẽ được tiếp nhận giữa tàu với tàu khi tàu ghé các cảng tại khu vực Chugoku, Nhật bản.

NYK đặt mục tiêu phát triển các tàu không phát thải sử dụng các loại nhiên liệu hàng hải có tác động đến môi trường thấp chẳng hạn như Hydro và Amoniac. Hiện tại, NYK đang định hướng nhiên liệu LNG như một giải pháp cầu nối cho đến khi các tàu không phát thải trong tương lai trở thành hiện thực.

Sưu tầm: Nguyễn Văn Khang.