Dịch vụ vận chuyển

Cần thuê tàu vận chuyển:
A / Hàng hóa nội địa
1. Vận chuyển than chuyên tuyến:
- Hàng hóa : than cám
- Khối lượng hàng năm : 4.000.000 tấn/năm
- Khối lượng hàng chuyến : 3.000 tấn – 30.000 tấn / chuyến
- Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
- Cảng xếp hàng : Cảng Cửa Ông / Khu neo Quảng Ninh
- Cảng dỡ hàng : Nghi Sơn / Vũng Áng / Vĩnh Tân / Trà Vinh
- Mức xếp/dỡ hàng : tùy theo từng loại tàu
- Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
- Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận
2. Vận chuyển clinker chuyên tuyến:
- Hàng hóa : Clinker / xi măng
- Khối lượng hàng năm : 100.000 tấn/năm
- Khối lượng hàng chuyến : 2.000 tấn – 15.000 tấn / chuyến
- Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
- Cảng xếp hàng : XM Chinfon/XM Thăng Long/ cảng Hải Phòng, khu neo Quảng Ninh
- Cảng dỡ hàng : Các cảng miền Trung / miền Nam / miền Tây
- Mức xếp/dỡ hàng : tùy theo từng loại tàu
- Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
- Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận
B / Hàng hóa quốc tế
- Hàng hóa : thạch cao rời
- Khối lượng hàng năm : 200.000 tấn/năm
- Khối lượng hàng chuyến : 5.000 tấn – 10.000 tấn / chuyến
- Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
- Cảng xếp hàng : Thathong / Khanom / Bangkok
- Thailand
- Cảng dỡ hàng : Hòn Gai / Nghi Sơn / Sài Gòn
- Việt Nam
- Mức xếp/dỡ hàng : tùy theo từng loại tàu
- Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
- Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Ban giám đốc:
Mr Tạ Tiến Luật - PGĐ: 0985 024 888
Email: luat.tt@haiphongtraco.com

- Phòng khai thác thương vụ
Mr. Nguyễn Đăng Lực : 0979 860 038
Tel: 02253 759 401 (máy lẻ 712)
Email: opt@haiphongtraco.com

- Phòng kinh doanh
Mr. Nguyễn Xuân Trường : 0904 217 778
Tel: 02253 759 401 (máy lẻ 710)
Email: imex@haiphongtraco.com

COOPERATE WITH HTK

HTK always ready to cooperate with your partners.