Thuê tàu và môi giới hàng hải

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK là công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Cho thuê tàu vận tải biển; kinh doanh dịch vụ vận tải biển; nhập khẩu và cung ứng thạch cao tự nhiên cho sản xuất xi măng; nhập khẩu và cung cấp than đá Anthracite, than Bituminous và Sub Bituminous; nhập khẩu và cung ứng vật tư, thiết bị hàng hải; cung ứng thuyền viên.

Cần thuê tàu vận chuyển:
A / Hàng hóa nội địa
1. Vận chuyển than chuyên tuyến:
– Hàng hóa : than cám
– Khối lượng hàng năm : 4.000.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến : 3.000 tấn – 30.000 tấn / chuyến
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : Cảng Cửa Ông / Khu neo Quảng Ninh
– Cảng dỡ hàng : Nghi Sơn / Vũng Áng / Vĩnh Tân / Trà Vinh
– Mức xếp/dỡ hàng : tùy theo từng loại tàu
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận
2. Vận chuyển clinker chuyên tuyến:
– Hàng hóa : Clinker / xi măng
– Khối lượng hàng năm : 100.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến : 2.000 tấn – 15.000 tấn / chuyến
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : XM Chinfon/XM Thăng Long/ cảng Hải Phòng, khu neo Quảng Ninh
– Cảng dỡ hàng : Các cảng miền Trung / miền Nam / miền Tây
– Mức xếp/dỡ hàng : tùy theo từng loại tàu
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận
B / Hàng hóa quốc tế
– Hàng hóa : thạch cao rời
– Khối lượng hàng năm : 200.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến : 5.000 tấn – 10.000 tấn / chuyến
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : Thathong / Khanom / Bangkok
– Thailand
– Cảng dỡ hàng : Hòn Gai / Nghi Sơn / Sài Gòn
– Việt Nam
– Mức xếp/dỡ hàng : tùy theo từng loại tàu
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận

Mọi thông tin xin liên hệ:

– Phó Giám đốc Kinh doanh:
Mr Tạ Tiến Luật – PGĐ: 0985 024 888
Email: luat.tt@htkvn.com

– Quản lý phòng Khai thác
Mr. Trần Duy Quỳnh : 0981 928 524
Tel: 02253 759 401 (máy lẻ 333)
Email: quynh.td@htkvn.com