Văn Hóa Doanh Nghiệp


Với hơn 70 nhân viên văn phòng và 200 thuyền viên, HTK hiện đang là một trong những doanh nghiệp phát triển mạnh tại Hải Phòng và khu vực miền Bắc nói chung. Với phương châm làm việc “Kỷ luật và chăm chỉ”, công ty luôn tìm kiếm những nhân tài mới gắn bó cùng công ty trong kế hoạch phát triển tương lai. Ở HTK, không ai bị bỏ lại phía sau. Đoàn kết là chìa khoá mà Ban giám đốc luôn hướng tới. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được những người bạn đồng hành cùng chí hướng. Chào mừng đến với HTK!

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

20/08/2022

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Chuyên viên Kinh doanh thương mại và Dịch vụ –  HTK Hà Nội: Số lượng: 02 người Mô tả công việc: –  Nghiên cứu, thu thập thông […]
20/08/2022

Nhân viên IT – Vận hành tòa nhà Hà Nội

Nhân viên IT  – Vận hành tòa nhà HTK Hà Nội: Số lượng: 01 người Mô tả công việc: –  Quản lý, khắc phục, sửa chữa và […]
14/07/2022

Chuyên viên quản lý dự án

Nhân viên Quản lý dự án: Số lượng: 01 người Mô tả công việc: –  Năm được các quy trình thực hiện đầu tư, xây dựng dự […]
28/06/2022

Nhân viên IT

Nhân viên IT  – Tòa nhà HTK Hải Phòng: Số lượng: 01 người Mô tả công việc: –  Phối hợp phát triển về giải pháp chyển đổi […]
19/05/2022

Chuyên viên Hành chính nhân sự VP Hà Nội

Chuyên viên Phòng TCHC-NS: Số lượng: 01 người Mô tả công việc: –    Soạn thảo, lưu trữ hệ thống văn bản quản lý hành chính và […]
26/02/2022

Chuyên viên quản lý và khai thác tàu

Chuyên viên Phòng Khai thác Số lượng: 03 người   Mô tả công việc: –    Quản lý theo dõi đội tàu công ty và tàu dịch […]
26/02/2022

Chuyên viên tổng hợp

Chuyên viên Phòng Khai thác Số lượng: 01 người   Mô tả công việc: –    Soát xét chứng từ liên quan đến tàu Dịch vụ, các […]
26/02/2022

Chuyên viên kỹ thuật máy

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Số lượng: 01 người   Mô tả công việc: –    Quản lý kỹ thuật tàu biển; –    Quản lý hồ sơ, giấy […]
26/02/2022

Chuyên viên kỹ thuật điện

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Số lượng: 01 người   Mô tả công việc: –    Quản lý kỹ thuật tàu biển; –    Quản lý hồ sơ, giấy […]
26/02/2022

Chuyên viên kỹ thuật vỏ

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Số lượng: 01 người   Mô tả công việc: –    Quản lý kỹ thuật tàu biển; –    Quản lý hồ sơ, giấy […]
25/02/2022

Chuyên viên cung ứng vật tư

Chuyên viên Phòng vật tư Số lượng: 01 người   Mô tả công việc: –    Thực hiện giao dịch với các nhà cung ứng trong và ngoài […]
25/02/2022

Chuyên viên quản lý vật tư

Chuyên viên Phòng vật tư Số lượng: 02 người   Mô tả công việc: –    Kiểm soát các yêu cầu vật tư. Phối hợp bộ phận mua […]

KỶ LUẬT & CHĂM CHỈ


Mọi sự thành công, uy tín và lợi nhuận đều bắt đầu bằng việc chấp hành kỷ luật một cách nghiêm túc và chăm chỉ làm việc!